Eigedomsskatten 2019

Hus - Klikk for stort bilete Eigedomsskattelista (PDF, 253 kB) vert lagt ut  til gjennomsyn 1. mars 2019, på Servicekontoret og på Selje kommune si heimeside. 

Listene ligg ute fram til klagefristen går ut, 15. april 2019

Stad kommune
     
Validator
Levert av ACOS AS
Login for redigering