Endring - kommunale gebyr

Kommunale gebyr vert utsendt i desse dagar.
Utsendinga inneheld ikkje slamtømmegebyr.

Slamtømminga er overteke av NOMIL som sender ut krav for slamtømminga.

Publisert av Wenche Berget. Sist endra 02.05.2017
Stad kommune
     
Validator
Levert av ACOS AS
Login for redigering