Fartsgrenseendring – kommuneveg på Austmyr - høyring

Det ligg føre søknad om endring av fartsgrensa for kommunal veg på Austmyr.

Det er søkt om reduksjon til 30 km/t.

Sak om redusert fartsgrense på denne vegen er planlagt handsama  på møte i

Driftsutvalet 20.05.2015.

Eventuelle merknader må vere kommunen i hende innan 01.05. 2015.

                                                                 Tenesteleiar, kommunalteknikk

Publisert av Wenche Berget. Sist endra 15.04.2015

Stad kommune
     
Validator
Levert av ACOS AS
Login for redigering