Fellingskvote og minsteareal

Hjort - Klikk for stort bileteHjort Fellingskvote i Forvaltningslova, Lov om jakt og fangst av vilt, Viltloven og Føreskrift om forvaltning av hjortevilt og bever, vert forslag til ny føreskrift om minsteareal og fellingskvote lagt ut til offentleg ettersyn i perioden 04.02.13-25.02.13 

Føreskrifta for fellingskvote og minsteareal er grunnlaget for Viltforvaltninga i Selje kommune si fordeling av dyr i samband med hjortejakta. Føreskrifta er send ut til berørte partar (PDF, 29 kB)jf. Forvaltningslova § 37. I tillegg er føreskrifta utlagt på Kommunehuset.

Spørsmål kan rettast til Selje kommune: 57 85 85 00. Eventuelle merknadar kan sendast pr. mail: post@selje.kommune.no innen 25.02.2013 

Publisert av Wenche Berget. Sist endra 01.02.2013
Stad kommune
     
Validator
Levert av ACOS AS
Login for redigering