FOLKEMØTER – KOMMUNEPLAN -AREALDEL

Vestkapp 1 - Klikk for stort bilete

Selje kommune arrangerer nye folkemøter i samband med kommuneplan – arealdel.  

Målet med møta:

Det er no laga kartskisser over tidlegare innkomne innspel. Vi vil informere og ynskjer drøfting om dette, samt få nye innspel.

Publisert av Svein Barmen. Sist endra 10.06.2015

OMRÅDER – FOLKEMØTER

Stad

Tid: 19.00

Stadlandet:  (Hoddevik- Drage-Fure-Eltvik-Leikanger-Otnes)

Grendahuset

16. Juni

Selje:             (Kjøde- Selje – Salt)

Selje Hotel

17. Juni

Flatraket:     (Flatraket-Rundereim- Venøy – Barmen)

Flatraket skule

22. Juni

Ytre:              (Dalskaret – Ervik-Årvik- Honningsvåg)

Grendaskulen

24. Juni

 

Opplegget for møta er:

Kl.19.00

·         Rådmann /ordførar opnar og ynskjer velkommen

Kort gjennomgang av  planprogram  med fokus på  sentrale tema

ROS - analyser

NVE omsynssoner – aktsemdskart/skred

           Verna områder - kart

Strandsone og krav innafor 100 m - beltet Stormflo/havnivåstigning

Utvalde kulturlandskap

Stad skipstunnel – masseplassering

 

Kl. 19.45

·         Informasjon om innspel presentert i kart

Oppmoding om å drøfte tidlegare innspel (jfr. utdelte kart) og   komme med nye innspel/justeringar.

 

Kl. 21.00: Slutt  

Stad kommune
     
Validator
Levert av ACOS AS
Login for redigering