Forskrift om opnings- og og skjenketider mm.

Kommunevåpen liten - Klikk for stort bilete

Selje kommunestyre har den 15.09.2016 i sak K-059/16 gjort vedtak om Forskrift om opnings- og skjenketider for serveringsstadar, og salstid for alkohol med inntil 4,7 volumprosent i forretningar, Selje kommune. Sogn og Fjordane.

Forskrifta erstattar tidlegare forskrift av 01.06.2012.

Forskrifta gjeld frå 01.10.2016
Rådmannen

 

Publisert av Svein Barmen. Sist endra 05.10.2016

Kommunestyret gjorde i same møtet vedtak om Rusmiddelpolitisk handlingsplan for 2016 - 2020 (PDF, 337 kB). Opningsforskrifta skal vere vedlegg til denne planen

Stad kommune
     
Validator
Levert av ACOS AS
Login for redigering