Framlegg til årsbudsjett 2019, økonomiplan 2019-2022 og varsel om endring i kommunale gebyr og betalingssatsar i Selje kommune

Selje - Klikk for stort bilete

Selje kommune- Framlegg til årsbudsjett 2019
Selje formannskap sitt framlegg til budsjett for Selje kommune 2019 vert frå 30.11.2018 – 12.12.2018 lagt ut til alminneleg ettersyn på Selje kommunehus, servicekontoret, jf. kommunelova  § 45, 3.

Selje kommune - Framlegg til økonomiplan 2019-2022
Selje formannskap sitt framlegg til økonomiplan for Selje kommune 2019-2022 vert frå 30.11.2018 – 12.12.2018  lagt ut til alminneleg ettersyn på Selje kommunehus, servicekontoret, jf. kommunelova § 44 ,7.

Selje kommune – Varsel om endring i kommunale gebyr og betalingssatsar frå 01.01.2019
Selje kommunestyre skal i samband med budsjettbehandlinga for 2019 vedta satsar for kommunale gebyr m.v frå 01.01.2019. Formannskapet si tilråding ligg føre saman med framlegg til budsjett.

Innstilling frå formannskapet 28.11.2018 til kommunestyret 12.12.2018

F-sak 183/18 Årsbudsjett 2019 - Økonomiplan 2019-2022. Kommuneplanen sin handlingsdel 2019-2022 ligg som vedlegg til saka.

Ta kontakt med servicekontoret på Selje kommunehus for nærare opplysningar.

Eventuelt skriftlege merknader må vere innkomne til post@selje.kommune.no eller Selje kommune, 6740 Selje seinast 12.12.2018, kl. 14.00.

Sist endra 30.11.2018
Stad kommune
     
Validator
Levert av ACOS AS
Login for redigering