Fylkespris for iderike bygdesamfunn

Hender - Klikk for stort bileteHender Oppmodar til å fremje kandidater til prisen - fylkespris for iderike bygdesamfunn.

I fjor fekk Nordsida utviklingslag prisen og også i år vil Sogn og Fjordane fylkeskommune dele ut pris til nyskapande og driftige bygedesamfunn. Prisen er eit diplom og 30 000 kroner.

Du finn meir informasjon her.  

Framlegg til prisvinnar med grunngjeving og opplysningar om kandidaten skal sendast til:
Fylkesmannen i Sogn og Fjordane
Postboks 14
6801 FØRDE
eller til fmsfpost@fylkesmannen.no

Fristen for å sende inn er 11. november 2013.

Publisert av Wenche Berget. Sist endra 30.10.2013
Stad kommune
     
Validator
Levert av ACOS AS
Login for redigering