Godt regnskapsmessig resultat 2016

Selje kommune sine foreløpige tall viser et meget godt regnskapsmessig resultat i 2016. Regnskapet viser et overskudd på hele 12,4 millioner kroner.

Det gode resultatet skyldes at kommunen har klart å holde kostnadene nede på alle områder, samtidig som inntektssiden har hatt en vekst. Tjenesteledere og ansatte i Selje kommune har utvist en stor innsats for å klare å yte tjenestene så effektivt og rasjonelt som mulig.

Det akkumulerte merforbruket i Selje kommune er på 766 000 kroner. Dette vil nå bli nedbetalt, og Fylkesmannen vil formelt melde Selje ut av Robek, etter at kommunestyret har vedtatt regnskapet for 2016. Videre vil Selje, for første gang på mange år, ha midler til å avsette til disposisjonsfondet. Ved siden av å komme ut av Robek, har det vært et prioritert mål å bygge opp disposisjonsfondet, for å få en buffer i kommunen. Med det gode resultatet i 2016 er Selje kommune på god vei til å nå det målet.»

Med vennlig hilsen

Selje kommune

 

Geir Kvisten

Økonomisjef

 

Stad kommune
     
Validator
Levert av ACOS AS
Login for redigering