Helseavdelinga

Nedanfor finner du ei oversikt over helseavdelinga i Selje kommune inndelt i ansvarsområde:

Mona Austring

- Psykiatri tenesta
Kontaktinformasjon:
mona.austring@selje.kommune.no / 578 58 500


Eva Janne Årvik

- Rehabilitering
- Lidrande sjukdom
- Hjelpemiddel
- Tryggheitsalarm administrator
- Skyss og parkering
- Leiar demensteam
- Leiar for inntaktsteam
- Hørsel- og synskontakt
- Systemansvarleg og ansvarleg for e-meldingar i Profil
- Koordinerande eining (Sampro)
- Sakshandsaming

Kontaktinformasjon:
eva.janne.arvik@selje.kommune.no / 995 84 661

Linda Merete Årvik

- Konsulent og sakshandsamar innan helse
- Inntaksnemnd
- Koordinerande eining, inkl. Sampro
- Prosjekt habilitering/rehabilitering
- Skyss og parkering
- Velferdsteknologi
Kontaktinformasjon:
linda.merete.arvik@selje.kommune.no / 915 86 203

 

Elsa Lundebrekke

- Lønn
- Systemansvarleg RS
- Fakturahandtering for pleie og omsorg
(untatt vedlagsberegning)

Kontaktinformasjon:
elsa.lundebrekke@selje.kommune.no / 979 90 460

Laila Bødal

- Systemansvarleg RS
- Vederlagsberegning
- Turnus
- Lønn

Kontaktinformasjon:
laila.bodal@selje.kommune.no / 979 90 461
 

Berit Honningsvaag

- Kjøkkenansvarlig
Kontaktinformasjon:
kjokken@selje.kommune.no / 578 58 930

     
Validator
Levert av ACOS AS
Login for redigering