Helseavdelinga

Nedanfor finner du ei oversikt over helseavdelinga i Selje kommune inndelt i ansvarsområde:

Mona Austring

- Psykiatri tenesta
Kontaktinformasjon:
mona.austring@selje.kommune.no / 578 58 500


Nina Beate Raad

- Ergoterapitenesta
- Kommunalt hjelpemiddellager
- Tekniske hjelpemiddel
- Bustadkartlegging og tilrettelegging
- Rehabilitering
- Koordinerande eining
- Velferdsteknologi
- Hørsel- og synskontakt
Kontaktinformasjon:
nina.raad@selje.kommune.no / 995 84 661

Linda Merete Årvik

- Konsulent og sakshandsamar innan helse
- Inntaksnemnd
- Koordinerande eining, inkl. Sampro
- Prosjekt habilitering/rehabilitering
- Skyss og parkering
- Velferdsteknologi
- Søknad om tryggheitsalarm
- Koordinator demensteam
Kontaktinformasjon:
linda.merete.arvik@selje.kommune.no / 915 86 203

 

Elsa Lundebrekke

- Lønn
- Systemansvarleg RS
- Fakturahandtering for pleie og omsorg
(untatt vedlagsberegning)

Kontaktinformasjon:
elsa.lundebrekke@selje.kommune.no / 979 90 460

Laila Bødal

- Systemansvarleg RS
- Vederlagsberegning
- Turnus
- Lønn

Kontaktinformasjon:
laila.bodal@selje.kommune.no / 979 90 461
 

Yvonne Kvernevik Rundereim

- Kjøkkenansvarlig
Kontaktinformasjon:
kjokken@selje.kommune.no / 578 58 930

Thea Mari Kvalsvik Løvold

- Systemansvarlig Profil
Kontaktinformasjon:
thea.lovold@selje.kommune.no / 950 22 241

Ansvar fordelt til tenesteleiarane

- Lindrande sjukdom
- ansvarleg for e-meldingar i profil
Ta kontakt med servicekontoret 578 58 500

     
Validator
Levert av ACOS AS
Login for redigering