Helsestasjonen - 2019

Velkommen til helsestasjonen i Selje! Vi har åpent tirsdag- fredag. Vi har også ein del arbeid ute i skule, heim og barnehage. Vi holder til på Selje helsesenter sammen med legekontoret.  

Helsestasjon og skulehelsetjenesta er et gratistilbud for gravide, barn og unge. Ved helsestasjonen kan du få råd, veiledning og svar på spørsmål om ditt barns utvikling, vekst og trivsel.

Barn har rett til å få regelmessige helsekontroller. Informer helsestasjonen dersom helsekontrollen utførast hos andre. Helsestasjonsprogrammet og det nasjonale vaksinasjonsprogrammet er gratis. Dersom barn av ulike grunner ikke har fått en eller flere av programvaksinene til ordinær tid, har de rett på et gratis tilbud med vaksinene som inngår i barnevaksinasjonsprogrammet opp til alder 20 år.

Målet med helsestasjonsprogrammet er:

  • at foreldre opplever mestring i foreldrerollen
  • å bidra til godt samspill mellom foreldre og barn
  • å fremme fysisk, psykisk og sosial utvikling hos sped- og småbarn
  • å forebygge, avverge og avdekke vold, overgrep og omsorgssvikt
  • å avdekke fysiske og psykiske utviklingsavvik tidlig
  • å bidra til at barn får oppfølging og henvises videre ved behov
     

Åpningstider helsestasjon:

Tirsdag: 08.30-15.00

Onsdag: 08.30-15.00

Torsdag: 08.30-15.00

Fredag: 08.30-15.00

Jordmor

Tirsdag: 08.30-15.00

Torsdag: 08.30-15.00 (Partallsveke)

Skulehelsetjenesta

Helsesjukepleiar har videreutdanning i helsefremmende og forebyggende arbeid rettet mot barn, unge og deres familier. Elever og foresatte oppfordres til å ta kontakt når de har behov for det. Helsesjukepleiar har taushetsplikt. Vi gir råd og veiledning til elever og foresatte, og gjennomfører helseundersøkelser og vaksinasjoner. Tjenesten arbeider aktivt sammen med skulen om å gi god helseinformasjon, og skape et godt lærings- og arbeidsmiljø for elevene.

Helsesjukepleiar tilstede på skulane:

Stadlandet skule: mandag (Ida)

Flatraket skule: torsdag 08.30-12 (Beate)

Selje skule: mandag (Beate)

Kontaktinformasjon

Helsesjukepleiar Beate: 979 90 478 - beate.myklebust@selje.kommune.no

Helsesjukepleiar Ida: 979 90 479 - ida.kvalheime@selje.kommune.no

Jordmor Silje: 979 90 477 - silje.hoybakk@selje.kommune.no

 

Nyttige nettsider for foreldre:

Barnevaksinasjonsprogrammet: https://www.fhi.no/sv/vaksine/barnevaksinasjonsprogrammet/

Slik ammer du ditt barn: https://helsenorge.no/etter-fodsel/amming https://ammehjelpen.no/

Film om amming på ulike språk: https://www.youtube.com/playlist?list=PLXSqY-poW68hmRnDBbrdCsxRrPMLFTYhP

Informasjon om morsmelkerstatning: https://helsenorge.no/etter-fodsel/morsmelkerstatning

Mat og måltider: https://www.helsedirektoratet.no/brosjyrer/mat-og-maltider-for-spedbarn

Psykiske reaksjoner etter fødsel: https://helsenorge.no/etter-fodsel/fodselsdepresjon

Babyens signaler og behov:https://www.bufdir.no/Foreldrehverdag/Baby/Forsta_babyens_signaler_og_behov/

Din fantastiske baby: https://www.youtube.com/watch?v=HmEyfk6b6tQ&feature=youtu.be

Motorisk utvikling: https://www.youtube.com/watch?v=xgrtLo-pr64&feature=youtu.be

Forstå barnets utvikling 0-4 år: https://www.bufdir.no/Foreldrehverdag/Barnets_utvikling_0_4_ar/

Barnets beste ved samlivsbrudd: https://bufdir.no/nn/Familie/Mekling_og_foreldresamarbeid/Barnets_beste/

Alkovett: https://avogtil.no/tema/samvaer-med-barn-unge/             

Forgiftninger: https://www.fhi.no/globalassets/dokumenterfiler/rapporter/2014/planter-og-forgiftninger-pdf.pdf

Trafikksikkerhet: https://www.tryggtrafikk.no/tema/sikring-av-barn-i-bil/1449-2/

Sinnemestring for foreldre: http://www.littsint.no/

Søvn og trygt sovemiljø:  https://www.lub.no/forebygging/forebygging-av-krybbedod/

Søvn og leggerutiner: https://helsenorge.no/sykdom/sovnproblemer/sovnproblemer-barn

Småbarn og skjermbruk:https://medietilsynet.no/globalassets/dokumenter/veiledere/ensidig-smabarn-og-skjermbruk-veileder.pdf

Barnetenner: https://helsenorge.no/tannhelse/tenner-hos-barn

Film om tannpuss på ulike språk: http://www.happyteeth.no/filmprosjekt/det-andre-norske-prosjektet/8

 

Nyttige nettsider for tenårings foreldre:

Informasjonsfilm om HPV vaksine i 7 klasse: https://vimeo.com/274671577

Snakk med ungdom om seksualitet: https://www.bufdir.no/Foreldrehverdag/Ungdom/Ungdom_og_seksualitet/

Å være god nok:  Sjumilsteget: Å være god nok

Å sette grenser for tenåringen: https://www.bufdir.no/Foreldrehverdag/Ungdom/A_sette_grenser_for_tenaringen/

Ungdom og psykiske vansker: https://www.bufdir.no/Foreldrehverdag/Ungdom/Ungdom_og_psykiske_vansker/

Snakk med tenåringen om alkohol: https://www.blakors.no/ressursbanken/guide-til-tenaringsforeldre/

Publisert av Kristine Leivdal Leikanger. Sist endra 02.08.2019 14:01
Stad kommune
     
Validator
Levert av ACOS AS
Login for redigering