Hovudrevisjon av kommunal trafikktryggingsplan - melding om oppstart

Selje kommune skal til med hovudrevisjon av kommunen sin gjeldande trafikktryggingsplan.
Planen omfattar alle offentlege vegar i kommunen; kommunale- og fylkesvegane.

 

Målet er m.a å kartleggje trafikkfarlege stader og å prioritere fysiske og haldningsskapande tiltak.

Vi ber om at synspunkt og framlegg vert sende adressa nedanfor seinast 15.mai 2017.                          

Det er utarbeidd eige svarskjema for å kome med innspel, dette kan ein få ved å henvende seg til same adressen.

Asplan Viak AS, Sognefjordvegen 40, 6863 Leikanger
leikanger@asplanviak.no (tlf.98851983 evt. 41518863)

 

Stad kommune
     
Validator
Levert av ACOS AS
Login for redigering