Høyring: Fartsgrenseendring/etablering av fartsdemparar - kommuneveg i Ervik

fartsgrense.jpg - Klikk for stort bilete

 

Det ligg føre søknad om endring av fartsgrensa for kommunal veg i Ervik.

På strekninga med 40 km-grense, er det søkt om reduksjon til 30 km/t.

 Det er vidare søkt om etablering av tilsaman 8 stk. fartsdemparar på samme strekning.

Sak om ovanståande er planlagt handsama på møte i Driftsutvalet 20.05.2015.

Aktuelle dokument kan ein få ved å kontakte sakshandsamar.

Eventuelle merknader må vere kommunen i hende innan 06.05. 2015.

                                 Tenesteleiar, kommunalteknikk

Publisert av Wenche Berget. Sist endra 21.04.2015
Stad kommune
     
Validator
Levert av ACOS AS
Login for redigering