Småikon skriver str kart Utskriftsvennleg versjonStørre skriftNettstadkart

Høyring - Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017 - 2020

byrkjelo - Klikk for stort bilete

Formannskapet i Selje vedtok planprogram for Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 15. juni 2017. Innspel og fråsegner kan sendast til Selje kommune, 6740 SELJE.

Frist for uttale 27. juli 2017.

Planen skal bidra til styring av satsing på fysisk aktivitet i Selje kommune. Høyringa skal mellom anna fastsette mål for planarbeidet og kva tiltak som skal prioriterast. Kommunedelplanen skal vere med på å skape eit godt samarbeid og god informasjon mellom innbyggjarar, frivillige organisasjonar og kommunen. Det er særleg ønskjeleg at høyringspartane seier noko om tiltak. Med grunnlag i høyringa vil det verte utarbeida Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020.

Planprogram KIF 2017 - 2020 (DOCX, 21 kB)

     
Validator
Levert av ACOS AS
Login for redigering