Høyring og offentleg ettersyn av reguleringsplan - Reset

detaljregulering - reset.JPG - Klikk for stort bilete Detaljregulering for deler av Reset, gbnr. 56/90. Føremålet med planen er å fastsette utnyttingsgrad, og med dette gje planen rettsverknad for utbygging. Planen er vurdert til å ikkje utløyse krav til konsekvensutgreiing.

Frist for innspel er 20. oktober 

I samsvar med Plan- og bygningslova §12-10, vedtok Formannskapet i møte 29.08.2018, sak 132/18, å leggje Detaljregulering for deler av Reset, gbnr. 56/90, 235 ut på høyring og offentleg ettersyn.
Føremålet med planen er å fastsette utnyttingsgrad, og med dette gje planen rettsverknad for utbygging. Planen er vurdert til å ikkje utløyse krav til konsekvensutgreiing. Grunngjeving finn du i Vedlegg 2.

Sjå planforslag, med tilhøyrande føresegner, plankart, saksframlegg og andre sentrale saksdokument her

Du kan sende merkander til planen til post@selje.kommune.no eller per post Selje kommune v/Plan og utvikling innan 20 oktober. Merk med ref. 18/354 -reguleringsplan

Publisert av Kristine Leivdal Leikanger. Sist endra 03.09.2018
Stad kommune
     
Validator
Levert av ACOS AS
Login for redigering