Høyring og offentleg ettersyn - planprogram

Leikanger kartutsnitt.JPG - Klikk for stort bilete I samsvar med forskrift om konsekvensutgreiing §15 vedtok formannskapet, i møte 29.08.2018, sak 116/18 å leggje planprogram for Sjåstad nedre, heretter Stadt næringspark, ut til høyring og offentleg ettersyn.

Frist for innspel 20. oktober

Føremålet med planen er å leggje til rette for vidareutvikling av dagens næringsverksemd på Leikanger. Planen er vurdert til å ikkje utløyse krav om konsekvensutgreiing.

I samsvar med forskrift om konsekvensutgreiing §15, første ledd, blir det samstundes varsla oppstart av planarbeid for Detaljregulering for Stadt næringspark.

Sjå utkast til planprogram og saksframlegg her

Merknadar til sendast til post@selje.kommune.no  eller per post til Selje kommune v/Plan og utvikling innan 20.oktober 2018. Merk innspel med ref. 17/602 - planprogram

 

Publisert av Kristine Leivdal Leikanger. Sist endra 31.08.2018
Stad kommune
     
Validator
Levert av ACOS AS
Login for redigering