Småikon skriver str kart Utskriftsvennleg versjonStørre skriftNettstadkart

Høyring - Planprogram for kulturminne 2017

Illustrasjon kulturminneåret - Klikk for stort bilete

Formannskapet i Selje vedtok 15. juni 2017 varsel om oppstart av planarbeid, samt utlegging av planprogram til offentleg ettersyn, for Kulturminneplan Selje kommune. 
Innspel og fråsegner kan sendast til Selje kommune, 6740 SELJE.

Frist for uttale 10. august 2017.

Kulturminneplanen skal vere Selje kommune si oversikt over viktige kulturminne og kulturmiljø. Ved å samle kunnskap om kommunen sine kulturminne og kulturmiljø, ynskjer ein at planen skal fungere som eit verkty for å formidle kunnskap om fortida og avklare kva kulturminne ein ynskjer å ta vare på i framtida. Med grunnlag i høyringa vil det verte utarbeida Kulturminneplan Selje kommune.

Planprogram kulturminne 2017 (PDF, 288 kB)

     
Validator
Levert av ACOS AS
Login for redigering