Høyringsframlegg i samband med digitalisering av kart over hjortevald

Hjort - Klikk for stort bilete Digitalkarta over hjortevalda i kommunen vert no lagt ut på høyring 

Ber om at grunneigarar og valdleiarar kjem med tilbakemelding innan 26.02.2015

Viltforvaltninga fekk i sak 034/14 for Driftsutvalet, løyve til å nytte inntil kroner 30.000,- av det kommunale Viltfondet i arbeidet med å digitalisere karta over hjortevalda i kommunen og gjere desse tilgjengeleg på Selje kommune si heimeside. Dei gamle papirkarta over hjortevalda i Selje kommune er utdaterte og nye, digitaliserte kart med oppdaterte grenselinjer er avgjerande for god kvalitet på den kommunale viltforvaltninga. Viltforvaltar har leigt inn firmaet Utmarksressurs AS til digitalisering av karta over dei 44 hjortevalda i kommunen.

Kart Pollane (PDF, 279 kB)

Kart Selje/ Stadlandet (PDF, 269 kB)


Kart Ytre Stadlandet (PDF, 278 kB)

Publisert av Svein Barmen. Sist endra 20.01.2015
Stad kommune
     
Validator
Levert av ACOS AS
Login for redigering