Influensa vaksinering

Selje legekontor 2015. Torsdag 29.10. og fredag 30.10. kl: 09-15.00.

Ikkje naudsynt med timebestilling, berre møt opp og trekk kølapp.

kr. 150,-

Har du allereie legetime, og ynskjer vaksine, får du den ved avtalt time. Hugs at du må vente i min. 20 minutter etter vaksine før du forlet kontoret.

Influensavaksine anbefalast til m.a:

  • Gravide fra 12. svangerskapsveke
  • Alle fylte 65 år
  • Born og vaksne med kronsik sjukdom og nedsett immunforsvar. 
Publisert av Wenche Berget. Sist endra 19.10.2015
Stad kommune
     
Validator
Levert av ACOS AS
Login for redigering