Informasjon omkring eigedomsskatt

  • Alle har fått informasjonsbrev om eigedomsskatt, i brevet står det eit EKSEMPEL på utrekning.
  • Eigedomsskatten vert utlagt til offentleg ettersyn den 30. juni. 2015 på Servicekontoret.
  • Alle får tilsendt sin skatteseddel. Den sendast ut ca 30 juni. På skatteseddelen står skattegrunnlaget og utrekna eigedomsskatt for 2015. Det er klagerett på seddelen.
  • Eigedomsskatt skal belastas i to terminar.
  • Eigedomsskatten skal betalast i to terminar.
  • Eigedomsskatten vert fakturert i to terminar, i løpet av hausten.
  • Utregning får du på forespørsel.
Publisert av Wenche Berget. Sist endra 19.06.2015

Stad kommune
     
Validator
Levert av ACOS AS
Login for redigering