Innovasjon Norge søkjer personar og bedrifter til bedriftsutviklingsprisen

Innovasjon norge.png - Klikk for stort bilete Har du starta ei vellukka bedrift eller næring med basis i landbrukets og bygdenes ressursar? Ein vinnar i kvart fylke får 50 000 kroner og er med i trekninga om 250 000 kroner.
Påmelding her
Frist for å melde inn er 20. august og vi høyrer gjerne frå dykk 😊 

Meir informasjon om bedriftsuviklingsprisen

Vi søkjer bedrifter eller personar med næringsverksemd i basis i landbrukets og bygdenes ressursar.

Kandidatane vert vurdert etter følgjande kriterier:

  • Bærekraft, her under
    • Økonomisk resultat/lønsemd
    • Sosialt som sysselsetting og ringverknader i lokalsamfunnet
    • Miljømessig som  utnytting av lokale ressursar, fremme av lokal kultur og reduserte utslepp
  • Innovasjon/nyskaping

Frist for å melde inn er 20. august og vi høyrer gjerne frå dykk 😊

 

Publisert av Kristine Leivdal Leikanger. Sist endra 16.08.2018
Stad kommune
     
Validator
Levert av ACOS AS
Login for redigering