Intensjonsavtale for nye Eid/Selje kommune

Forhandlingsutvala i Eid og Selje (PDF, 384 kB)er samde om ein intensjonsavtale om samanslåing av dei to kommunane til ein kommune frå 1.januar 2020.

Det blir også opna for at andre kommunar i regionen kan gå inn i den nye kommunen.

Her kan du sjå intensjonsavtalen for selje og Eid. (PDF, 658 kB)

Publisert av Wenche Berget. Sist endra 06.01.2017

     
Validator
Levert av ACOS AS
Login for redigering