Intensjonsavtale for nye Eid/Selje kommune

Forhandlingsutvala i Eid og Selje (PDF, 384 kB)er samde om ein intensjonsavtale om samanslåing av dei to kommunane til ein kommune frå 1.januar 2020.

Det blir også opna for at andre kommunar i regionen kan gå inn i den nye kommunen.

Her kan du sjå intensjonsavtalen for selje og Eid. (PDF, 658 kB)

Publisert av Wenche Berget. Sist endra 06.01.2017

Stad kommune
     
Validator
Levert av ACOS AS
Login for redigering