Invitasjon til revisjon av kommunedelplan

Revisjon av kommundelplan (PDF, 274 kB) for idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og folkehelse.

Sogn og Fjordane fylkeskommune, Sogn og Fjordande idrettskrins og Forum for natur og friluftsliv kjem til Selje for å bidra i kommuna sitt arbeid med revisjon av kommunale planar for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv.

Dialog med frivillig sektor - Selje Hotell Sunnivasalen 18. mai.2016. Kl: 17.30-20.00

Publisert av Wenche Berget. Sist endra 12.05.2016

Stad kommune
     
Validator
Levert av ACOS AS
Login for redigering