Kommunedelplan for kulturarv 2019-2029 – Melding om vedtak

Gardsbruk.JPG - Klikk for stort bilete

Selje kommunestyre vedtok i møte 9. oktober 2019, KS-sak 070/19 Kommunedelplan for kulturarv 2019-2029.

Formålet med kommunedelplanen er å synleggjere kulturarven vår og legge til rette slik at den kan utviklast som ein ressurs for samfunnet vårt.

Kva er ein kommunedelplan?

Ein kommunedelplan er eit styringsverktøy for kommunen. Føringane i kommunedelplanen vil påverke kva tiltak som vil bli prioritert innanfor dette området.

Ynskjer du meir informasjon om kommunedelplanen?

I saksutgreiinga kan du finne meir informasjon om sjølve vedtaket og vurdering av innspel til planarbeidet.

 

Dersom de ønskjer ein kopi av dokumenta, kan de ta kontakt med Selje kommune på tlf. 97 99 04 24.

Sist endra 14.11.2019
Stad kommune
     
Validator
Levert av ACOS AS
Login for redigering