Småikon skriver str kart Utskriftsvennleg versjonStørre skriftNettstadkart

Administrasjonen

Ørnulf Lillestøl.JPG - Klikk for stort bilete

Selje kommune vert leia av rådmann og 2 driftsrådgjevarar.

Rådmann i Selje er Ørnulf Lillestøl

Rådmannen (kommuneleiinga) skal vere med å leggje til rette for å gje publikum, brukarar og våre tilsette den service og støtte som skal til for at Selje kommune skal opplevast å vere ei god kommune å arbeid og bu i.

Administrasjonen er delt inn i 2 hovudområde: Oppvekst og Helse og omsorg.
Hovedområda er organisert i 15 tenesteeiningar med eigne leiarar som har budsjett og personalansvar.

Vidare har rådmannen ein stab/ støtteavdeling som hjelper til med arkiv, post, økonomi, IKT, og service til publikum

Organisasjonskart (PDF, 29 kB)

Kontaktinformasjon: ornulf.lillestol@selje.kommune.no eller  post@selje.kommune.no,

Tlf: 57 85 85 00 (sentralbordet)

Publisert av Svein Barmen. Sist endra 18.01.2016
     
Validator
Levert av ACOS AS
Selje kommune | 6740 Selje | 57 85 85 00 | post@selje.kommune.no
Login for redigering