Rådmannen

Kristine Dahl.PNG - Klikk for stort bilete Rådmannen i Selje kommune er Kristine Dahl.

Kontaktinformasjon:
kristine.dahl@selje.kommune.no / 905 36 157

Rådmannen er den øverste sjefen for den kommunale administrasjonen og skal sjå til at saker som leggast fram for folkevalte organ i kommunen, er forsvarleg utreia og at vedtak blir iverksatt. Som administrasjonssjef skal rådmannen sørge for at administrasjonen drivast i samsvar med lovverk, forskrifter og overordna instruksar, og at den er gjenstad for betryggande kontroll.

I Selje kommune er administrasjonen delt inn i tre hovudområder:

Helse og omsorg
Kommunalsjef Ragna Haaland
906 01 218 / ragna.haaland@selje.kommune.no

Oppvekst og kultur
Kommunalsjef Kristin Otneim Aarsnes
458 78 546 / kristin.otneim.aarsnes@selje.kommune.no

Tekniske tenester
Kommunalsjef Merete Nerland
979 90 440 / merete.nerland@selje.kommune.no

Hovudområda er organisert i tenesteeiningar med leiarar som har blant anna budsjett og personalansvar. Rådmannen har òg ein stab/støtteavdeling som hjelper til med arkiv, post, økonomi, IKT, og service til publikum.

Sist endra 20.03.2018
 
 
 
Validator
Levert av ACOS AS
Selje kommune | 6740 Selje | 57 85 85 00 | post@selje.kommune.no
Login for redigering