Kart

Nordfjordnett
Nordfjordnett er ei felles kartløysing for Nordfjordkommunane.

Fylkesatlas
Fylkesatlas er ei kartteneste frå Sogn og Fjordane fylkeskommune og Fylkesmannen i Sogn og Fjordane.

Norgesglasset
I Norgesglasset kan du søkje i kartet på adresser og stadnamn og zoome deg ned frå eit Norgeskart og finne ditt eige hus. Tenesta er levert av Statens kartverk

Norge i bilder
Norge i bilder er et sentralt forvaltningssystem for digitale ortofoto, etablert av Statens kartverk, Statens vegvesen og NIJOS i fellesskap.

Vis Veg
Visveg er ein ruteplanleggar som finn kortaste og raskaste køyrerute mellom adresser/stadnamn i Norge, og viser samtidig ruta på kart. Fungerer også som kartsøk. Ei teneste frå Statens vegvesen.

Naturbase Naturbase presenterer informasjon om bl.a. verneområder, friluftslivsområder og leveområder for ulike dyreartar. Ei brukarvennleg innsynsløysing gjer deg direkte tilgang til data som vert oppdatert av Direktoratet for naturforvaltning og fylkesmennene. Du kan manøvrere deg fram og tilbake i kartet og hente ut informasjon, du kan søke etter områder og førekomstar, og du kan lage utskrifter.

KulturminnesøkSelje kommune har 87 registrerte kulturminne per i dag. Mange av dei er automatisk freda etter kulturminnelova. Her finn du kloster, kyrkjeruin, kokegroper, gravhaugar og mange andre spennande kulturminner. Utforsk di eiga kommune eller gå til andre stader

Publisert av Svein Barmen. Sist endra 08.03.2016
 
 
 
Validator
Levert av ACOS AS
Selje kommune | 6740 Selje | 57 85 85 00 | post@selje.kommune.no
Login for redigering