Publisert 23.03.2018

Kommunestyret vedtok 14.12.17 årsbudsjett 2018 og økonomiplan 2018 - 2021 for Selje.

Her kan ein lese heile budsjettheftet. (PDF, 866 kB)

Publisert 23.03.2018
arealplan_16-28.jpg

Vedteken i  kommunestyret 9. mai 2017.

Publisert 09.03.2018
Venøy.JPG

Kommunestyret vedtok i møtet 15.08.2016 den overordna planstrategien.

Her kan du lese heile plandokumentet (PDF, 14 MB)

Publisert 22.12.2017
Hoddevik2.jpg

Kommunestyret i Selje vedtok i møtet 14. desember Plan for trafikktrygging, revisjon 2017, i sak 101/17.  Trafikktryggingsplanen gjeld heile det offentlege vegnettet i Selje kommune. Målet med planen er å fremje tiltak for eit tryggare trafikkbilete.

 
 
 
Validator
Levert av ACOS AS
Selje kommune | 6740 Selje | 57 85 85 00 | post@selje.kommune.no
Login for redigering