Publisert 06.06.2019
baby hand.jpg

(PDF, 2 MB)Alle kommunar i Noreg er oppmoda til å lage handlingsplan mot vald i nære relasjonar, fordi slik vald er eit alvorleg samfunnsproblem og eit offentleg ansvar. Ei tverrfagleg arbeidsgruppe i Selje kommune har i 2015 utarbeida plan og rutinar for arbeid mot vald i nære relasjonar i Selje kommune. Etter enkel oppdatering og redigering denne hausten er planen klar for vedtak.

Handlingsplan mot vald, revidert 2015

Informasjonsbrosjyre (PDF, 325 kB)

 

Publisert 06.06.2019
Kommunevåpen veldig liten

Selje kommune gjennomførte revisjon av «Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og folkehelse» i 2011. Denne planen er gjeldande ut 2017. I samband med revisjon, har vi forenkla tittelen til: «Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2018-2020».

Kommunedelplanen for idrett og fysisk aktivitet 2018-2020 (PDF, 884 kB)

Revidert handlingsprogram, august 2018

Publisert 23.03.2018

Kommunestyret vedtok 14.12.17 årsbudsjett 2018 og økonomiplan 2018 - 2021 for Selje.

Her kan ein lese heile budsjettheftet. (PDF, 866 kB)

Publisert 23.03.2018
arealplan_16-28.jpg

Vedteken i  kommunestyret 9. mai 2017.

 
 
 
Validator
Levert av ACOS AS
Selje kommune | 6740 Selje | 57 85 85 00 | post@selje.kommune.no
Login for redigering