Handlingsplan mot vald

baby hand.jpg (PDF, 2 MB)Alle kommunar i Noreg er oppmoda til å lage handlingsplan mot vald i nære relasjonar, fordi slik vald er eit alvorleg samfunnsproblem og eit offentleg ansvar. Ei tverrfagleg arbeidsgruppe i Selje kommune har i 2015 utarbeida plan og rutinar for arbeid mot vald i nære relasjonar i Selje kommune. Etter enkel oppdatering og redigering denne hausten er planen klar for vedtak.

Handlingsplan mot vald, revidert 2015

Informasjonsbrosjyre (PDF, 325 kB)

 

Publisert av Kristine Leivdal Leikanger. Sist endra 06.06.2019 14:16
 
 
 
Validator
Levert av ACOS AS
Selje kommune | 6740 Selje | 57 85 85 00 | post@selje.kommune.no
Login for redigering