Kommunedelplanen for idrett og fysisk aktivitet 2018-2020

Kommunevåpen veldig liten - Klikk for stort bilete

Selje kommune gjennomførte revisjon av «Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og folkehelse» i 2011. Denne planen er gjeldande ut 2017. I samband med revisjon, har vi forenkla tittelen til: «Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2018-2020».

Kommunedelplanen for idrett og fysisk aktivitet 2018-2020 (PDF, 884 kB)

Revidert handlingsprogram, august 2018

Planprogram og planframlegg har no vore ute på høyring i tråd med lovverk, og vi har motteke fleire innspel knytt til handlingsprogram som er innarbeida i «Prioritert handlingsprogram for ordinære anlegg i Selje kommune 2018-2020» og «Prioritert handlingsprogram for nærmiljøanlegg, tiltak for fysisk aktivitet
og friluftsliv i Selje kommune 2018-2020». Idrettsrådet i Selje har sett opp tilråding til prioritert liste.

Råd for eldre og funksjonshemma kjem med dette innspelet: EF- 019/17 Vedtak:
«Det må tilretteleggast eit idretts- og aktivitetstilbod for funksjonshemma og eldre i kommunen.»

Her kan du lese saksframlegget i formannskapet og kommunestyret frå desember 2017

Publisert av Kristine Leikanger. Sist endra 06.06.2019 13:57
 
 
 
Validator
Levert av ACOS AS
Selje kommune | 6740 Selje | 57 85 85 00 | post@selje.kommune.no
Login for redigering