Kommuneplanen sin arealdel 2017-2029

Vedteken i  kommunestyret 9. mai 2017.

arealplan_16-28.jpg Med heimel i plan- og bygningslova § 11-16 vart kommuneplanen sin arealdel 2017 – 2029 for Selje kommune vedteken i kommunestyret 9. mai 2017. Planen er no gyldig, med unnatak av 4 områder som skal til mekling. Vedtak får du fram når du trykker på bilde.
 

Sist endra 07.06.2019
 
 
 
Validator
Levert av ACOS AS
Selje kommune | 6740 Selje | 57 85 85 00 | post@selje.kommune.no
Login for redigering