Nye retningslinger for strandsona

Regjeringa gjorde i statsråd 25.mars vedtak om nye statlege planretningsliner for differensiert forvaltning av strandsona langs sjøen.

Les meir på Fylkesmannen sine heimesider

Fotograf: B. Fløde
fotograf B. Fløde
 
Publisert av Svein Barmen. Sist endra 29.03.2011
 
 
 
Validator
Levert av ACOS AS
Selje kommune | 6740 Selje | 57 85 85 00 | post@selje.kommune.no
Login for redigering