Småikon skriver str kart Utskriftsvennleg versjonStørre skriftNettstadkart

Statistikk

Kommunen sin aktivitet omfattar mange tenester

Det er difor ressurskrevjande å produsere oppdaterte statistikkar for alle område. Vi viser difor til KOSTRA (Kommune-stat-rapportering) og Statistisk Sentralbyrå som har samla inn det meste av grunnlagsdata. Der vil du også finne generatorar som kan samanstille tal etter akkurat dine behov.

 
     
Validator
Levert av ACOS AS
Selje kommune | 6740 Selje | 57 85 85 00 | post@selje.kommune.no
Login for redigering