Kompensasjon av meirverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg

Damefotball - Klikk for stort bilete

Søknadsfrist 1.mars 2018.

 
Det kan søkast om kompensasjon av meirverdiavgift knytt til anleggselement som er berettiget tilskot frå spelemidlane. Spelemiddelsøknaden må være i formell orden før søknad om kompensasjon kan innvilgast. Det er ikkje eit krav at det er tildelt spelemidlar for å kunne søkje om kompensasjon av meirverdiavgift. Reknskapsskjema og revisorrapport skal inngå som vedlegg til søknad om meirverdiavgift.

Du finn all informasjon du treng, samt søknadsskjema, på nettsida til Lotteri- og stiftelsestilsynet.

  • Elektronisk søknadsskjema
  • Kven kan søke?
  • Veiledning til søknad
  • Vedlegg til søknad
  • Informasjon til revisor 

Sist endra 19.02.2019
Stad kommune
     
Validator
Levert av ACOS AS
Login for redigering