Kunngjering planvedtak - Reg.plan Tunnel gjennom Kleiva

Kunngering av planvedtak, med heimel i Plan- og bygningslova §12-12:
Reguleringsplan - Tunnel gjennom Kleiva.
Vedteke i Kommunestyret 09.02.17 - sak KS 07/17.

Vedtak Kommunestyret 07/17 (PDF, 395 kB)
Planskildring (PDF, 8 MB)
Føresegner (PDF, 2 MB)
Plankart (PDF, 18 MB)

 

Publisert av Unni Eltvik Hovden. Sist endra 23.02.2017
Stad kommune
     
Validator
Levert av ACOS AS
Login for redigering