Kystverket informerar:

Kystverket - Klikk for stort bilete Kystverket forventar store mengder drivgods i skipsleia og hamneområda i fjordane på Vestlandet etter uværet. Drivgodset vil forflytte seg raskt og vil kunne spreie seg til andre kommunar enn der flaumskadane opprinnneleg er registrert. Kystverket har bedt Fylkesmannen om å informere kommunane og andre om følgjande tiltak:

Kystverket planlegg opprydding i skipsleia og fjordane. Innsatsen vil verte samordna med Kystvakta. Det er sendt ut varsel til sjøfarande om faren for drivgods i leia. Meldingar om drivgods og spørsmål om innsatsen kan rettast til Kystverket ved Vakthavande nautiker på tlf 81 51 20 20.   

 

Publisert av Svein Barmen. Sist endra 29.10.2014
Stad kommune
     
Validator
Levert av ACOS AS
Login for redigering