Lærar i særskild norskopplæring

Selje kommune treng lærarar (PDF, 299 kB) til elevane våre med anna morsmål enn norsk frå 01.08.2015 - både vaksne og barn.

Selje kommune skal organisere opplæringa for nykomne elevar frå språklege minoritetar i eit eige innføringstilbod i Selje. Dete vert nytt frå hausten 2015.

Søknaden sendast elektronisk (sak: 15/240). Søknadsfrist 26.april 2015.Familie - Klikk for stort bilete  

Publisert av Wenche Berget. Sist endra 23.04.2015

Stad kommune
     
Validator
Levert av ACOS AS
Login for redigering