Ledig 100% fast stilling som sekretær

Servicekontoret har ledig 100% fast stilling som sekretær.

Hovudoppgåvene er møtesekretær for politiske utval inkl.førebuing og etterarbeid, sentralbord, journalføring, post og arkivarbeid. Det må påreknast ein del arbeid ut over ordinær arbeidstid i samband med møter.

Søknadsfrist 07.02.2017. Søknaden sendast elektronisk.

Du finn meir om stillinga under ledige stillingar.

Publisert av Wenche Berget. Sist endra 01.02.2017

Stad kommune
     
Validator
Levert av ACOS AS
Login for redigering