Ledig vikariat som helsesekretær i inntil 100%

Influensavaksine.1 - Klikk for stort bilete

 

Ved Selje legekontor er det frå 01.04.2015 ledig vikariat som helsesekretær

Sak 15/93

Søknadsfrist 9. februar 2015

Elektronisk søknadskjema

 

Arbeidsoppgåver/ansvar:

 

Arbeidet er primært retta mot laboratoriearbeid ved kontoret.

 

Kvalifikasjoner/krav til kompetanse:
 

  • Autorisert helsesekretær
  • Andre med relevant høgskuleutdanning kan og søkje
  • God og brei kunnskap i bruk av dataverktøy – Infodoc Plenario
  • Gode samarbeidsevner

 

Aktuelle søkjarar vert kalla inn til intervju.
Tilsetjing- og arbeidsvilkår i samsvar med gjeldande lovverk, reglement og tariffavtale.
For stillinga gjeld gunstig pensjonsordning i KLP.

For meir informasjon om stillinga ta kontakt med kommunalsjef for helse og omsorg Åse Elin Hole.

Vi gjer merksam på at opplysningar om søkjar kan bli gjort offentlege (jf. Off.lova § 25).

Publisert av Svein Barmen. Sist endra 21.01.2015
Stad kommune
     
Validator
Levert av ACOS AS
Login for redigering