Skulefritidsordning (SFO)

SFO er eit frivillig og trygt fritidstilbod for barn som går i 1. - 4. klasse på skulen og for funksjonshemma barn opp til og med 7. klasse.

Barna disponerer sjølve tida på SFO innafor gjevne rammer. Tilbodet skal legge til rette for utvikling og læring gjennom leik, kulturaktivitetar, leksearbeid og samhandling med andre barn.

Du søkjer om plass på SFO direkte til den enkelte skule.

Ta kontakt med SFO:
- ved Flatraket skule tlf 57 85 82 18
- ved Selje skule tlf 57 85 86 00
- ved Stadlandet oppvekstsenter, tlf 57 85 93 00

Vedtekter for SFO (PDF, 272 kB)

Kva kostar SFO
 

Publisert av Svein Barmen. Sist endra 23.01.2017

Relaterte ressursar

Teneste (1)
 
 
 
Validator
Levert av ACOS AS
Login for redigering