Barnevern

Barnevernstenesta er organisert i eininga Familie og velferd saman med Helsestasjonen og PPT.

Du finn barnevernstenesta i 2.etg i kommunehuset i Selje, rett over NAV-kontoret. Inngang på baksida av bygget.

Opningstider: kl 0900-1500.

Kontaktinformasjon:

Fagleiar for barnevernet i Selje:
Jorunn Breiteig - 979 90 473 / jorunn.breiteig@selje.kommune.no

Akutt barnevern utanom kontortid: 459 76 206

 

Sist endra 17.04.2018
Stad kommune
     
Validator
Levert av ACOS AS
Selje kommune | 6740 Selje | 57 85 85 00 | post@selje.kommune.no
Login for redigering