Eigedomsregister (Matrikkelen)

Matrikkelen er Noreg sitt offisielle register for Grunneigedom, Adresse og Bygningar.

Kommunen er pålagt å registrere alle nye eigedomar og adresser, samt nybygg, påbygg og tilbygg som krev søknad/melding og løyve.


Eigedomsregister:
Eigedomsregisteret har namnet Matrikkelen og inneheld opplysningar om eigedomen, adresser, bygningar og eigedomskartet. Ved å kontakte matrikkelførar i kommunen kan du få opplysningar om alt som er registrert på din eigedom.

Du kan finna eigedomen din ved å søkje i kartet her

Matrikkelførar:

Anja Midttun

avdelingsingeniør

telf. 979 90430

anja.midttun@selje.kommune.no

Relaterte ressursar

Teneste (1)
 
 
 
Validator
Levert av ACOS AS
Login for redigering