Vassverk

Offentlege vassverk - private vassverk

Selje vassverk - renseanlegg - Klikk for stort bilete

Selje kommune har offentleg vassforsyning i Selje og på Stadlandet. Selje vassverk dekker heile Selje sentrum i tillegg til deler av Salt og området ved Selje Fiskeindustri. 
Stadlandet vassverk dekker område frå Fløde til og med Stave.

Begge anlegga er i samsvar med forskriftene, utstyrt med 2 hygieniske barrierar;- membrananlegg og UV-anlegg.

                                                             
I kommunen er det ei elles fleire private vassverk, der Flatraket er det største. Vassverk som forsyner meir enn 20 husstander skal godkjennast etter forskrift om vassforsyning og drikkevann.

Kontaktperson: Tenesteleiar tlf 57 85 85 00 / 970 61 058.

Publisert av Svein Barmen. Sist endra 21.03.2018

Relaterte ressursar

Teneste (1)
 
 
 
Validator
Levert av ACOS AS
Login for redigering