Rushjelp i Selje kommune

Ann-Charlotte arbeider som ruskonsulent i Selje kommune, med kontor i 2 etg på  Kommunehuset i Selje.

Du kan nå Ann-Charlotte Jansson på følgjande nummer: 979 90 404.

Andre telefonnummer:
Ambulantteam: 415 30 370
Nordfjordpsykiatrisenter: 578 64 330
Naudtelefon psykisk helse: 116 123

Rusettervernet i Sogn og Fjordane:
Døgnope vakttelefon: 948 34 493

Er du i ein vanskeleg livssituasjon og har behov for hjelp og støtte?
Rustenesta arbeider i er eit fleksibelt tilbod. Det vil seie at det i stor grad er du som avgjer korleis samarbeidet skal sjå ut.

Karoline kan bidra med:
- Samtale og rettleiing
- Økonomi
- Opplysning om tilbod som eksisterer og dine rettar
- Oppfylging i bustad
- Skyss til ulike avtalar
- Individuell Plan
- Samarbeid med andre instansar

Ann-Charlotte har teieplikt etter helsepersonellova §§21 og 22.
Samarbeid med andre er berre etter samtykke frå deg.

Ettervern:
Ho tilbyr oppfylging av deg som har blitt rusfri.
Dersom du skal i rusbehandling kan ho samarbeide om plan for oppfylging.

Pårørande:
Har nokon av dine nære vanskar med rus? Pårørande treng òg å bli sett. Har du spørsmål eller ynskjer ein samtale, ta gjerne kontakt med Karoline.

Kontakt:
Du kan ta kontakt ved å ringe eller sende melding til 979 90 404. Dersom du ikkje får svar, tar eg kontakt så snart eg er på jobb.

Sist endra 24.10.2019
Stad kommune
     
Validator
Levert av ACOS AS
Login for redigering