Krise og omsorgsgruppa

Kommunevåpen veldig liten - Klikk for stort bilete

Selje kommune har eiga Krise og omsorgsgruppe.
Leiar for gruppa er Ragna Haaland.
Telefon 906 01 218

Helsenorge sine informasjonsider

Målsettinga er å skaffe praktisk hjelp, gje støtte og mennesklig kontakt i kriser og katastrofer. Dette er eit frivilleg tilbod til dei som vert råka. Fagpersonar som er fyste kontakt ved ei ulykke eller krise er politi, lege og prest. Desse er kjerna i dette teamet. Dersom ein skal kunne yte eit heilskapelig hjelpetilbod til dei ramma, er det naudsynt å knyte til seg andre fagpersonar i det kommunale hjelpeapparatet. Kven desse vil være avhenger av kva type krise/ulykke det er. Naturlige samarbeidspartar er psykiatrisk sjukepleiar, barnevernspedagog og helsestasjon.

Sist endra 20.03.2018
 
 
 
Validator
Levert av ACOS AS
Login for redigering