Viltforvaltning

- - Klikk for stort bilete-

 

Største ansvarsfeltet til kommunen innan viltforvaltning er hjorteviltforvaltningen.

Kommunen bistår grunneigerane i valdorganisering og bestandsplanlegging og skal godkjenne bestandsplanane.

Kommunevis oversikt over hjorteforvaltninga

Kommunen tildeler fellingsløyve, rapporterer fellingsresultat og førestår pålagt materialinnsamling. Vi skal også forvalte det lokale viltfondet (sjå lenk), inkludert fellingsavgiftene for hjort. Det er ingen søknadsfrist for søknad om midler frå det lokale viltfondet.
 


Skjema for sett hjort/ elg

Tildeling av skadefellingsløyve er også kommunen sitt ansvar.
Kommunen har også ansvar for fallvilthandsaming (ikkje berre hjort), inkludert påkøyrsle av vilt. Skadd vilt kan rapporterast til politiet; 110, eller viltforvaltar i kommunen; 412 88109.

Kommunen har ansvar for organisering av eksamen i den teoretiske delen av jegerprøven.

Selje kommune er med i merkeprosjekt på hjort i Nordfjord

 
 
 
Validator
Levert av ACOS AS
Login for redigering