Næringsutvikling i Selje

Selje kommune har inngått samarbeid med Nordfjordeid Næringshage om førstelinjeteneste for næringsutvikling. Nordfjordeid Næringshage AS skal i 2018 vere første kontaktpunkt mot etablerarar, drive rådgjeving overfor gründerar og vere kontaktledd for næringslivet inn mot Innovasjon Norge og det offentlege virkemiddelapparatet elles.

Nordfjordeid Næringshage AS skal også vere ein dialog- og rådgjevingspart for kommunane ved handsaming av søknader til kommunalt næringsfond.


Næringshagen som næringskontakt skal halde seg fagleg oppdatert og bygge nettverk mot lokale og eksterne miljø. Næringshagen har saman med Selje kommune ansvar for å halde oversikt over og kontaktinformasjonen til bedriftene i Selje.

Næringshagen skal i 2018 gjennomføre følgjande aktivitetar:
- arrangere nettverkssamlingar etter behov og avtale
- vere prosjektleiar for Påsketreffet på Nordfjordeid
- Andre aktivitetar

Kontaktinformasjon
Nordfjordeid Næringshage
Kontaktperson: Arild Hjelmeland
http://nhin.no/
Tlf:+47 456 00 526
E-post: arild.hjelmeland@nykunnskap.no
Besøksadresse:
Skreddarhuset AS, Øyane 11, 6770 Nordfjordeid


Sara Helen Haaland starta i januar i stillinga som samfunns- og næringsutviklar i Selje kommune. Ho kan ein nå på sara.haaland@selje.kommune.no , og på telefon 57 85 85 00.

For hjelp til etablering i landbruket, kontakt leiar for Plan og utvikling Kristian Nave kristian.nave@selje.kommune.no,  tlf 57 85 85 00.

.

Relaterte ressursar

 
 
 
Validator
Levert av ACOS AS
Login for redigering