Næringslivet i Selje

 

Ønskjer du å starte bedrift?

Kommunane Eid og Selje skal i 2019 ha felles førstelinjetjeneste for næring.

Førstelinjetjenesta skal vere første kontaktpunkt mot etablerarar, drive rådgjeving overfor gründerar og vere kontaktledd for næringslivet inn mot Innovasjon Norge og det offentlege virkemiddelapparatet elles.

Kontaktinformasjon:

Anna Karete Bjørlo
anna.karete.bjorlo@eid.kommune.no / 578 85 826
Besøksadresse:
Eid rådhus, 6770 Nordfjordeid

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Kommunalt næringsfond
Selje kommune og Eid kommune


Søknadsfristar 2019:
1. april 2019

1. oktober 2019

 

Landbruk.PNG

 

Næringsareal.PNG

 

korleis søkje.PNG

 

Rettleiing av bedrift oppstart.PNG

Sist endra 18.12.2018

Relaterte ressursar

Teneste (1)
Eksterne lenker
 
 
 
Validator
Levert av ACOS AS
Login for redigering