Næringslivet i Selje

 

Ønskjer du å starte bedrift?

Kommunane Eid og Selje skal i 2019 ha felles førstelinjetjeneste for næring.

Førstelinjetjenesta skal vere første kontaktpunkt mot etablerarar, drive rådgjeving overfor gründerar og vere kontaktledd for næringslivet inn mot Innovasjon Norge og det offentlege virkemiddelapparatet elles.

Kontaktinformasjon:

Hanne Marie Utvær
Hanne.Marie.Utver@selje.kommune.no / 911 02 779

Besøksadresse:
Kommunehuset i Selje, 6740 Selje

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Kommunalt næringsfond
Selje kommune og Eid kommune


Søknadsfristar 2019:
1. april 2019

1. oktober 2019

 

Landbruk.PNG

 

Næringsareal.PNG

 

korleis søkje.PNG

 

Rettleiing av bedrift oppstart.PNG

Sist endra 02.09.2019

Relaterte ressursar

Teneste (1)
Eksterne lenker
 
 
 
Validator
Levert av ACOS AS
Login for redigering