Næringslivet i Selje


Nordfjordeid Næringshage

Selje kommune har inngått samarbeid med Nordfjordeid Næringshage om førstelinjeteneste for næringsutvikling. Nordfjordeid Næringshage AS skal i 2018 vere første kontaktpunkt mot etablerarar, drive rådgjeving overfor gründerar og vere kontaktledd for næringslivet inn mot Innovasjon Norge og det offentlege virkemiddelapparatet elles.

Nordfjordeid Næringshage AS skal også vere ein dialog- og rådgjevingspart for kommunane ved handsaming av søknader til kommunalt næringsfond.

Næringshagen som næringskontakt skal halde seg fagleg oppdatert og bygge nettverk mot lokale og eksterne miljø. Næringshagen har saman med Selje kommune ansvar for å halde oversikt over og kontaktinformasjonen til bedriftene i Selje.

Næringshagen skal i 2018 gjennomføre følgjande aktivitetar:
- arrangere nettverkssamlingar etter behov og avtale
- Andre aktivitetar

Kontaktinformasjon:

Nordfjordeid Næringshage
v/ Arild Hjelmeland
arild.hjelmeland@nykunnskap.no / 456 00 526
Besøksadresse:
Skreddarhuset AS, Øyane 11, 6770 Nordfjordeid

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Kommunalt næringsfond for Selje kommune


Søknadsfristar 2018:
Forløpande

 

Landbruk.PNG

 

Næringsareal.PNG

 

korleis søkje.PNG

 

Rettleiing av bedrift oppstart.PNG

Sist endra 18.04.2018

Relaterte ressursar

Teneste (1)
Eksterne lenker
 
 
 
Validator
Levert av ACOS AS
Login for redigering