Publisert 10.09.2018
Hoddevika.JPG

Kontaktperson: Gry Otneim Leikanger
Tlf.: 578 58 500 / gry.otneim.leikanger@selje.kommune.no

Alle fagområdet innanfor natur og miljøforvaltning er samla under plan og utviklingsavdelinga. Her i blant viltforvaltning, fiske, motorferdsel i utmark.

Publisert 06.05.2010
Fritidsfiske

I Selje har vi laks- og sjøaurebestand i Morkadalsvassdraget, og sjøaurebestand i Berstadelva.

Publisert 10.05.2010
-

 

Største ansvarsfeltet til kommunen innan viltforvaltning er hjorteviltforvaltningen.

Publisert 13.08.2018
Hjort.jpg

Informasjonssmøte om kartleggingsprogram for cvd-smitte
på kommunehuset i Selje 29.08.2018 kl. 19.00.
 

Tidlegare publisert artikkel

Publisert 27.09.2018
miljø - treet.jpg

Tilskotsordninga frå Sogn og Fjordane fylkeskommune er styrka med 2 millionar kroner. Det vert gitt tilskot til gode prosjekt og tiltak innanfor klima og miljø. Du kan søkje elektronisk gjennom reginalforvaltning.no og neste søknadsfrist er 15.oktober.

Relaterte ressursar

 
 
 
Validator
Levert av ACOS AS
Selje kommune | 6740 Selje | 57 85 85 00 | post@selje.kommune.no
Login for redigering