Omsorgstenestene

Kommunen yter fleire typar tenester ut i frå brukarane sine behov og ei fagleg vurdering.

Felles for desse tenestene er at dei må søkjast om. Dei vert tildelt etter enkeltvedtak  og det vert kravt eigenbetaling for delar av dei. Klagefrist er fire veker.

Søknadskjema

Gjeldande betalingssatsar

Lov om pasientrettar 

Publisert av Svein Barmen. Sist endra 27.03.2018
Stad kommune
     
Validator
Levert av ACOS AS
Selje kommune | 6740 Selje | 57 85 85 00 | post@selje.kommune.no
Login for redigering