Tekniske hjelpemiddel

I Selje kommune er ansvaret for tekniske hjelpemiddel delt mellom to einingar.

Her finner du rett skjema når du skal søkje om hjelpemidler

Hjelpemiddel- koordinatorar Eva Janne Årvik og Linda Merete Årvik er ansvarleg for bestilling/rettleie av hjelpemiddel. Tekniske tenester ved Geir-Ove Liseth er ansvarleg for henting/reparasjonar av hjelpemiddel.

Kontaktinformasjon:
Eva Janne Årvik
eva.janne.aarvik@selje.kommune.no / 995 84 661

Linda Merete Årvik
linda.merete.arvik@selje.kommune.no

Geir-Ove Liseth
geir-ove.liseth@selje.kommune.no / 481 41 237

Ved akutt reparasjon av hjelpemidler, meld frå til NAV:
570 16 270 / 991 58 008

Ordninga med akutt reparasjon gjeld alle dagar mellom klokka 08-24,
og omfattar alle hjelpemidler utlånt av NAV som kan sette deg i ein naudsituasjon ved funksjonsfeil eller samanbrot.

Her finner du meir informasjon om korleis søke hjelpemiddel

Informasjon om hjelpemiddel

Kven kan hjelpe deg å søke?Teknisk hjelpemiddel - Klikk for stort bilete
Alle som har langvarig behov for hjelpemidla kan søke. Om  du er usikker på kva du treng, er det best å søke råd hjå Eva Janne og Linda som kan hjelpe deg. Dei har god erfaring med å kartlegge behov og å søke, òg vil kunne følge deg opp om du ynskjer det.

Har du behov for tilrettelegging eller hjelpemiddel på skolen eller på arbeidsplassen, er kan du ta kontakt med læraren, arbeidsgivaren eller bedriftshelsetenestene der du jobbar.

Kva kan du søke om?
Det finnes ingen fullstendig oversikt over alle hjelpemidla du kan søke om. Kanskje er det ikkje eit hjelpemiddel du treng, men en kombinasjon av fleire? Kanskje er det tilstrekkelig å legge til rette for det du allereie har eller bruka, eller få andre tips og råd for å løyse ditt behov?
Det finnes et stort utval av hjelpemidla og i hjelpemiddeldatabasen finner du mange av dei.

NAV dekker ikkje alle produkt i Hjelpemiddeldatabasen; noko må du kanskje kjøpe sjølv eller få lånt på andre måtar.

Sist endra 27.03.2018

Relaterte ressursar

 
 
 
Validator
Levert av ACOS AS
Selje kommune | 6740 Selje | 57 85 85 00 | post@selje.kommune.no
Login for redigering