Butilbod for eldre og pleietrengande

Selje eldretun 7 - Klikk for stort bilete

Kommunen har fleire typar butilbod til eldre og pleietrengande etter søknad:

Søknadskjema alle helsetenester (DOCX, 27 kB)

Informasjon til pasientar og pårørande på sjukeheimen (PDF, 213 kB)

Prisar

Seljetunet 5 - Klikk for stort bilete

Sjukeheimen i Selje
Seljetunet omsorg og rehabilitering er ein institusjon med 32 einerom fordelt på fire avdelingar. Avdelingane er fordelt mellom korttids- og rehabiliteringsplassar, langtidsplassar og dementavdeling.

Sentralbordet Sjukeheimen: 578 58 900
 

Institusjonskjøkkenet ligg i same bygg og leverer mat til sjukeheimen og heimetenesta sine brukarar.

Tryggleiksavdeling på Seljetunet
16 hyblar som kunmmunen leiger ut. Soverom med eige bad. Felles stove med matservering. Tryggleiksavdelinga har tilknytt personale på dag og kveld som lagar mat, held reint, utfører service- oppdrag og tilsyn med bebuarane. I opphaldet inngår mat, klevask, tilsyn og personleg stell. Elles er bebuarane å sjå på som heimebuande, og får tildelt heimetenester etter søknad og enkeltvedtak. Ikkje lovpålagd teneste.

Eldretun
34 leilegheiter fordelt på Selje, Stadlandet og Flatraket. Tiltekt eldre som ikkje lenger kan bu i eigen bustad. Kvart eldretun har tilknytt personale på dagtid som lagar til mat, held reint i fellesareal, utfører service- oppdrag for og ser etter bebuarane. Bebuarane får tildelt heimetenester etter søknad og enkeltvedtak.
Ikkje lovpålagd teneste.

     
Validator
Levert av ACOS AS
Selje kommune | 6740 Selje | 57 85 85 00 | post@selje.kommune.no
Login for redigering